Lihtsustamaks mängijate jõudmist golfi juurde pakub Otepää Golfiklubi neile Kandidaatliikme staatust.  Selleks tuleb esitada klubi juhatusele vastav avaldus.

Kandidaatliikme avaldus

Kes on klubi Kandidaatliige?
* Mängija, kes peale green cardi kursust ei ole veel kindel, kas jääda golfi juurde või mitte
* Kandidaatliikme staatus omistatakse Otepää Golfiklubi poolt ainult mängijatele, kes ei ole varem olnud ühegi Klubi liikmed või kandidaatliikmed
* Kandidaatliikmele kehtib samuti EGL’i poolt väljastatav vastutuskindlustus
* Kandidaatliikmele peetakse Otepää Golfiklubi poolt HCP-d
* Kandidaatliikme staatus omistatakse mängijale esimeseks hooajaks (Green Cardi tegemise hooaeg)
* Juhul kui mängija ei ole veel mängima hakanud võib taotleda Klubilt Kandidaatliikme staatuse pikendamist veel üheks hooajaks, tasudes ära Klubiga liitumistasu (25€)

Mille poolest erineb Kandidaatliige Klubiliikmest?
- Kandidaatliige ei pea tasuma Eesti Golfi Liidu litsentsitasu ja klubi liikmemaksu
- Kandidaatliige võib osaleda ainult Otepää Golfiväljakul toimuvatel võistlustel