Uus OGK korraline üldkoosolek toimub  31. oktoobril 2019

Sander Maisvee / 16. oktoober 2019

15. oktoobril toimus MTÜ Otepää Golfiklubi korraline üldkoosolek hotell Sophia konverentsi saalis. 

Kohal oli 39 klubi liiget, (kokku liikmemaksu tasunuid seisuga 30.aprill 2019 - 171 liiget). Nõutud kvoorum üldkoosoleku läbiviimiseks on 10%, ehk 18 liiget. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

Esitati ettepanek valida koosoleku juhatajaks Toomas Murulo, protokollijaks Krista Zeik

Poolt oli 39 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe (presidendi) ja juhatuse teiste liikmete valimine. 

Kandidaatide ülesseadmine: ühtegi sooviavaldust ei olnud laekunud.

Arutleti võimalike lahendust üle ja tehti ettepanek: 

kutsuda kokku uus üldkoosolek 31. oktoobril 2019, algusega kell 18.00 Hotell Sophia konverentsisaalis, et valida juhatuse esimees (president), kes esitleb oma meeskonda.

Kui selleks kuupäevaks ei laeku ühtegi sooviavaldust, siis informeeritakse klubiliikmeid läbi infokirja koosoleku ärajäämisest ning edastatakse uus kuupäev. 

Hääletati ettepaneku poolt:

Poolt 39 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud   

2. Revidendi valimine 

Revidendi kandidaadiks esitati Ellen Tohvri.

Ellen Tohvri nõusolek olemas. 

Hääletati ettepaneku poolt:

Poolt 39 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Väljavõte OGK põhikirjast:  

Üldkoosolek valib kaheks (2) aastaks OGK juhatuse esimehe (Presidendi) ja juhatuse teised liikmed. OGK juhatuse koosseis on kuni seitse (7) liiget. Juhatuse liikmete kandidaadid esitatakse koos esimehe kandidaadiga ühtse nimekirjana, st iga esimehe kandidaat esitab koos enda kandidatuuriga samaaegselt tema poolt soovitud juhatuse liikmete nimekirja. Üldkoosolek valib esimehe ja tema poolt esitatud juhatuse liikmed korraga. Valituks osutub enim hääli saanud esimees ja tema poolt esitatud liikmete nimekiri. 

Kandidaatide ülesseadmise eelduseks on nende nõusolek. 

Kui üldkoosolekust ei ole võimalik osa võtta, palume teha volituse ning saata meilile sekretar@ogk.ee

Volikirja leiate SIIT.