Tour de Privileeg juhendi muudatus

Sander Maisvee / 9. juuni 2019

Vastavalt EGL Reeglite, HCP ja CR (RHCR) komitee märkusele tuleb Privileegi võistluse A-grupi
HCP arvestamise kohta teha muudatus:

Alates teisest HCP grupist (4,5 ja edasi) on 9 rajalised võistlused HCP-arvesse minevad,
millest johtuvalt nende mittearvestamine oleks HCP reeglite rikkumine.


Võistluskomitee teeb vastavad muudatused HCP arvestuses kõikide osalejate HCP osas
tagasiulatuvalt esimesest osavõistlusest.