OGK klubivõistluste vahekokkuvõte läbi kohtuniku pilgu

Ursula Muts / 27. august 2013

Tänaseks on olulisemad klubivõistlused leidnud endale väärikad võitjad - õnnitlused teile! 

Teada on, et golfi mängitakse enamasti ilma kohtunikupoolse pideva järelevalveta. Mäng on inimeste aususele üles ehitatud ehk teisisõnu, sellise mänguga arvestatakse teiste mängijatega ning teatakse ja peetakse kinni reeglitest.

Reeglite taustal tooksin siinjuures välja mõned olulisemad mängujuhtumid, mille meelde tuletamine aitab paremaks muuta meie mängu kvaliteeti!

Alustaksin veetakistusest, kuna seal on proovitud reeglit väga erinevalt interpreteerida. Veetakistuse reegli kohaldamiseks peab olema teada või kindel, et mängitav pall asub veetakistuses – siinjuures ei saa oletada, et su pall on veetakistuses (reegel 26-1). Näiteks saab siia tuua 15 raja avalöögid, mida tehakse üle metsatuka (on veealana tähistatud) ning palli maandumist pole võimalik näha. Sellises olukorras ei ole võimalik võtta vabastust järgmisest külgveealast, mis asub greenist paremal. Selles olukorras saab vabastuse võtta vaid juhul, kui mõni teine mängija,forecaddy või pealtvaataja nägi palli kukkumas sinna veealasse.

Veealast vabastuse võtmisel tuleb toimida vastavalt reeglile 26-1, ehk siis ühe trahvlilöögiga:

a) mängida palli võimalikult selle koha lähedalt, kust esialgset palli viimati löödi, või

b) kukutada palli veetakistuse taha suvalisele kaugusele, jättes koha, kus pall viimati ületas veetakistuse piiri , täpselt augu ja kukutamiskoha vahele, või

c) lisavõimalusena ainult juhul, kui mängitav pall ületas külgmise veetakistuse piiri, võib palli kukutada väljapoole veetakistust kahe kepipikkuse ulatuses, kuid mitte augule lähemale:

(i) kohast, kus esialgne pall viimati ületas veetakistuse piiri, või

(ii) kohast, mis asub veetakistuse vastaspoolel august samaväärsel kaugusel, kus pall viimati ületas veetakistuse piiri.

Siia juurde sobib tutvustamiseks golfireeglite juhtum 26-1/11 – Pall mängitud veetakistuse reegli alusel ilma teadmiseta või virtuaalse tõenduseta, et pall asub veetakistuses: veetakistusest võeti vabastus külgveetakistuse 26-1c  järgi... Otsus: Mängija poolt oli see reegli tõsine rikkumine. Üks trahvilöök 26-1 järgi ja lisaks 2 trahvilööki (20-7c) ning mängija peab parandama oma vea. Kui viga ei paranda, siis mängija diskvalifitseeritakse! Reegli tõsine rikkumine on siis, kui mängija saavutab sellega märkimisväärse eelise (nagu antud juhtumis).

Selle lühikese reeglite ülevaate teise punktina tuleb mul meelde reegel 13 – palli mängimine selle asukohalt. Nägin mitmeid mängusituatsioone, kus mängija proovis enne lööki parandada oma palli asendit. Reeglite punkt 13-2 sätestab: Mängija ei tohi parandada ega lubada muuta paremaks:

  • Palli asukohta või asetsemist,
  • Planeeritava löögiasendi sissevõtmiseks või löögiliigutuseks vajalikku ruumi,
  • Mängujoont ega selle mõistlikku pikendust augu taha, või
  • Ala, kuhu ta peab palli kukutama või asetama 
mistahes järgneva tegevuse läbi (loend lühendatult vastavalt minu tähelepankutele väljakul): 

Liigutades, painutades või murdes kasvavaid (näiteks heina sees palli ümbert heina maha surumine) või kindlalt fikseeritud objekte (näiteks audi tähised)

Eemaldades või tallates kinni liiva, lahtist mulda või muud lahtist pinnast (liiv ja muld on eemaldatav takistus vaid greenil)

Palli otsides võib mängija puudutada ja painutada kõrget heina, kõrkjaid, põõsaid ja muud sarnast niipalju, kui on vajalik palli leidmiseks ning äratundmiseks, eeldusel, et seeläbi ei soodustata palli paremat paiknemist, kavandatavat löögiasendit, löögiliigutust ega mängujoont (reegel 12-1). Reegli 12-1 rikkumise eest on karistuseks: rajamängus – raja kaotus, löögimängus – kaks lööki.

Et golfimäng oleks kõigile meeldivaks ajaviiteks, siis siia juurde sobib hästi soovitus: „Mängi palli tema asukohast, mängi väljakut nagu ta leiad ja kui sa ei saa teha kumbagi – siis tee seda, mis on õiglane. Aga et teha seda, mis on õiglane Sa pead teadma golfi reegleid“.

Loodan, et golfireeglite parem tundmine aitab teid ka isiklike edusammude tegemisel : oma HCP parandamisel, tulevaste võitude saavutamisel ning ka uute sõprade leidmisel!

Peatsete kohtumisteni golfiväljakutel!

Toomas Murulo

Golfikohtunik, OGK HCP komitee esimees