Infonupp kaptenitelt

Benno Maaring / 3. aprill 2020


Hea Otepää Golfiklubi liige!

 

Ilmad lähevad iga päevaga paremaks ning kõik golfiväljakud on tänaseks avatud. Tuletame siinkohal meelde, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on kehtestatud piirangud, mis esialgse info kohaselt kehtivad kuni 1. maini 2020. Palun lugege need enne väljakule minemist läbi ning käituge nende järgi, kuna vastutus reeglitest kinnipidamise eest lasub igal golfiväljakul viibival isikul, mitte ainult väljakul või klubil.

 

Üle kahe inimesega kogunemised on keelatud ning hoida tuleb kahemeetrist distantsi üle kogu väljaku, k.a tiiboksis ja griinil. Lisaks on kõik väljakud kehtestanud tänaseks kaheliikmelise flaidi piirangu (sh pole lubatud pereliikmetest koosnevad suuremad flaidid).

 

Väljakud on koostöös EGL-iga kehtestanud golfimängule iseloomulikud täpsustatud piirangud:

 

 • Ärge suruge kaasmängija kätt ega kallistage!
 • Ärge katsuge lipuvarrast ega eemaldage lippu august!
 • Ärge jagage kaasmängijaga varustust ega puudutage teise mängija palli!
 • Ärge jagage omavahel jooke/sööke!
 • Kasutage ainult isiklikku golfikäru!
 • Ärge kasutage bunkrites rehasid, vaid taastage bunkri olukord niipalju, kui vähegi võimalik ilma rehata!

 

Mis juhtub, kui otsustad reegleid rikkuda?

 

 • Igasugune küsitav tegevus ning reeglite rikkumine annab Eriolukorra valitsuskomisjonile põhjuse rakendada täiendavaid piiranguid sulgedes golfikeskused täielikult (paljudes Euroopa riikides on seda teed juba mindud).
 • Eriolukorra juhi antud korralduse rikkumine on seaduse mõistes haldusrikkumine. VV korraldus näeb selle eiramise korral ette sunniraha kuni 2000 eurot. Esimest patrulli nägime Otepää golfiväljakul juba reedel 27. märtsil 2020.
 • EGL-il on õigus peatada mängijalitsents juhul, kui golfari tegevus läheb vastuollu väljaku, klubi või EGL-i poolt kehtestatud reeglitega ning kui sellega kaasneb oluline kahju spordialale.
 • Kümme kepihoopi Kapteni kepiga Kapteni Kepi võistluse järel lava peal kõige nähes.

Lisaks tuletame meelde ja palume järgida ka etiketi reegleid:

 • Parandage palli jäljed griinil.
 • Parandage löögijäljed rajal.
 • Hoidke mängutempot ja laske endast mööda kiiremad mängijad.
 • Hoidke golfikäru väljaspool avalöögi ala ja griini.
 • Ärge mängige range-lt võetud harjutuspallidega.

 

 

Tervist ja edu uueks hooajaks!

 

Teie Kaptenid:

Viljar & Triinu