Kutse MTÜ Otepää Golfiklubi Korralisele Üldkoosolekule

Ursula Muts / 24. aprill 2015


MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosolek 06.04.2015 otsustas kokku kutsuda MTÜ Otepää Golfiklubi korralise üldkoosoleku alljärgnevalt:

Üldkoosolek toimub 09.mail 2015 a. algusega kell 15:30 Otepää Golfikeskuses, peale avavõistlust.

Päevakord: 
1. OGK 2014 majandusaasta aastaaruande kinnitamine
2. OGK 2015 aasta eelarve kinnitamine 
3. Revidendi valimine 
4. OGK Põhikirja muutmine