Reeglite ja etiketi koolitus 29-30 jaanuar!

Martti Luik / 18. jaanuar 2011

Tere austatud klubiliikmed!

Meil on au Teile teatada, et taaskord on võimalus sümboolse tasu eest (6
€) osaleda EGKK (Eesti Golfikohtunike Kogu) poolt korraldataval reeglite
seminaril.
Seminar on planeeritud kahele päevale 29. ja 30. jaanuar. Kummalgi
päeval kell 10AM-3PM.
Koht on Tartu Raekoja plats, kohvik "Suudlevad tudengid" kohal kolmandal
korrusel asuv Spordikino.
Kohtade arv kuni 30 inimest.

Seminaril tuleb juttu:
Golfi organisatsioonist ja arengutest Eestis.
Etiketist ja reeglitest üldiselt.
Reeglitest 11-28 ja nendega kaasnevatest üksikasjaliselt.
Juhtumid maailmast ja Eestist.

Seminari Moderaatorid:

Lembit Dalberg
Heinu Klaas

Esineb ka EGL peasekretär
Peep Põldsam

Registreerida saab ennnast aadressil berit@ogk.ee või helistades
numbrile 53447474.