Kaugusmõõtjate kasutamine golfis!

Martti Luik / 17. veebruar 2011

2011. aastast on elektrooniliste kaugusmõõtjate kasutamine lubatud.

Juba mõnda aega on maailma golfielus, s.h. Eestis, arutletud elektrooniliste kaugusmõõtjate kasutuselevõtu üle ning selle võimalikke positiivseid või negatiivseid mõjusid golfimängule.

Kokkuvõttes on vähemasti meie lähiümbruse naabrid Rootsi, Taani, Norra, Island, Soome (kõik tugevad golfiriigid) leidnud, et pole mõtet kaugusmõõtjate kasutuselevõttu takistada ning seda ka lubanud.
Samale otsusele jõudis ka EGL Reeglite ja HCP Komitee oma 10. veebruari 2011.a. koosolekul ning viis sellesisulise muudatuse ka EGL Hard Card-i.
Seda seisukohta toetasid ka Komitee poolt klubide ja muude golfielus kaasalöövate organisatsioonide (klubid, EGL võistluskomitee, PGA Eesti) hulgas läbi viidud küsitluse tulemused.

Veidi eellugu.

On palju diskuteeritud kaugusmõõtjate poolt ja vastu, peamiselt järgmistest aspektidest: kas 
-mängutempo tõuseb või langeb
-kas mängutulemus paraneb või mitte
-kas tekitab ebavõrdsust või mitte
-jne.

Praeguseks ei ole vettpidavat statistikat ei ühele ega teisele poole, siin annab vaid aeg arutust. Seejuures tooks välja paar fakti:
Praktilist laadi - kaugusmõõtjad on täna laialdaselt kasutusel nn resort tüüpi klubides/väljakutel, kus golfimängijad/turistid need ka kähku ja mõnuga omaks võtsid. Siit ka surve golfimaailma reeglite vardjale, R&A-le, ei taha ju keegi olukorda, kus kehtivat reeglit reaalselt ei järgita ja veel nii massiliselt.
Filosoofilist laadi - arvestades kui hästi  tänapäeval kauguse kohta informatsiooni saab, enam ei käi see palja silma järgi, vaid järjest tulevad kasutusele uued võtted (väljakute märgistus, stroke-saver, sprinklerite kaantele kantud info jne); kas on siis väga mõttekas keelata veel üht võimalust (asja/seadet), mille abil kaugusinfot veel võiks saada? Nii ongi täna olukord, kus  vaatamata oma vastuseisust igasuguste elektrooniliste vidinate lubamiseks golfimängu, on R&A võtnud positsiooni, et iga rahvuslik golfiorganisatsioon ise otsustagu.

Siiski golfi tähtvõistlustel me kaugusmõõtjaid niipea nägema ei hakka.

Reeglist endast.

2011. aastast on EGL Reeglite ja HCP komitee otsusega EGL Hard Card'i lisatud reegel kaugusmõõtjate lubamise kohta:

„Mängija võib saada kauguste kohta informatsiooni seadme abil, mis mõõdab vaid kaugusi. Kui võistlusringi ajal kasutab mängija kauguse mõõtmise seadet, mis võimaldab mõõta või hinnata ka muid tingimusi, mis võivad mängu mõjutada (nt kallet, tuule kiirust, temperatuuri vmt), rikub mängija reeglit 14-3, mille karistuseks on diskvalifitseerimine, hoolimata sellest, kas vastavat funktsiooni tegelikult kasutati või ei.”

Tähele peab panema seda, et lubatud on ainult kauguse mõõtmine. Muude näitajate (nt kalde, tuule kiiruse, temperatuuri vmt) mõõtmine on endiselt keelatud. Samuti tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Hard Card kehtib ainult EGL võistlustel, muude võistluste puhul tuleb lähtuda klubide kohalikest reeglitest ja/või võistlustingimustest. See, et EGL kaugusmõõtjaid lubab, ei tähenda, et automaatselt on need lubatud kõigil Eestis toimuvatel võistlustel – see otsus on siiski iga klubi enda teha. Küll aga lähevad händikäpiarvestusse harjutusringide tulemused, kus on kasutatud kaugusmõõtjat (st harjutusringil võib kaugusmõõtjat kasutada ja selle ringi tulemus on händikäpiarvestuse kõlbulik). 


EGL Reeglite & HCP Komitee