Hooaja alguses on aeg  meelde tuletada mõningaid tehtud uuringuid, meie klubi liikmetele huvi pakkunud mängusituatsioone ja uuemaid reeglimuudatusi.

Ameeriklaste USGA tegi hiljuti uuringu, et leida amatöörgolfimängijate peamised reeglitega patustamised väljakul. Kas arvaksite ära, milline tegevus sai kõige enam ära märgitud? Kõige rohkem eksiti vabastuse võtmisel veetakistusest! Vastavate selgitustega kohe ka jätkan.

 • Veetakistuse reegli kohaldamiseks peab olema teada või kindel, et pall asub veetakistuses! Vastavate andmete puudumise korral peab mängija tegutsema vastavalt reeglile 27-1 (trahv ja korduslöök).

 • Kui pall asub veetakistuses või kui see on teada või kindel, et pall on kadunud veetakistusse (ükskõik, kas see pall on vees või mitte), võib mängija ühe trahvilöögiga

a. mängida palli võimalikult selle koha lähedalt, kust esialgselt palli viimati löödi (reegel 20-5);

b. kukutada palli veetakistuse taha suvalisele kaugusele, jättes koha, kus pall ületas viimati veetakistuse piiri, täpselt augu ja kukutamiskoha vahele; või

c. lisavõimalusena AINULT juhul, kui mängitav pall ületas viimati KÜLGVEETAKISTUSE piiri, kukutada palli väljapoole veetakistust kahe kepipikkuse ulatuses, kuid mitte augule lähemale

(i) kohast, kus esialgne pall ületas viimati veetakistuse piiri; või

(ii) kohast, mis asub veetakistuse vastaspoolel august samaväärsel kaugusel, kus pall ületas viimati veetakistuse piiri.

Kas bunkrisse sattudes tunnete ennast kui kala vees või pigem vannute endamisi ... Lisaks bunkrilöögi harjutamisele on vaja ka teada, millised tegevused on nendes liivastes oludes lubatud ja millised mitte!

Kui olete löönud palli bunkrisse ja pall on kadunud koheva liiva alla ...

Reegel 12-1. Palli otsimine; palli leidmine

a. Liivaga kaetud palli otsimine või identifitseerimine

Kui mängija pall, mis asub ükskõik millises kohas väljakul, arvatakse olevat kaetud liivaga sel määral, et seda pole võimalik leida või identifitseerida, võib mängija ilma karistuseta palli puudutada või eemaldada nii palju liiva, kui seda on vaja palli leidmiseks või identifitseerimiseks. Kui pall on leitud ja identifitseeritud, et see kuulub mängijale, peab mängija taastama palli endise asendi nii täpselt kui võimalik, kattes palli uuesti liivaga. Kui palli liigutatakse palli otsimise või identifitseerimise käigus või palli endise asendi taastamisel, puudutatakse või eemaldatakse liiva, siis selle eest karistust ei järgne; pall tuleb asetada endisele kohale, taastades tema endise asendi.

See reegel lubab mängijal jätta väikese osa pallist nähtavaks (kui taastatakse palli endist asendit).

Takistuses asuva palli puhul on enne löögi sooritamist keelatud (reegel 13-4)

a. proovida nimetatud takistuse omadusi;

b. puudutada käe või kepiga takistuse pinnast või veetakistuse puhul vett; või

c. puudutada või liigutada takistuses asuvaid või seda puudutavaid kõrvaldatavaid takistusi.

Täpsustuseks tooks välja, et kõrvaldatavad takistused on looduslikud objektid, sealhulgas

 • kivid, lehed, oksad jmt;

 • sõnnik;

 • ussid, putukad jmt, nende kestad ja nende uuristatud mullahunnikud;

arvestades, et need ei ole

 • kinnitatud või kasvavad;

 • tugevalt maa küljes kinni; või

 • pallile kinnitunud.

Liiva ja lahtist mulda käsitletakse kõrvaldatavate takistustena puttamisgriinil, kuid mitte mujal. Lund ja looduslikku jääd (välja arvatud härmatist) käsitletakse mängija omal valikul kas juhusliku vee või kõrvaldatava takistusena. Kaste ja härmatis ei ole kõrvaldatavad takistused.

Kohalike reeglitega on mitmetel väljakutel lubatud bunkrist teatud kõrvaldatavaid takistusi (kivid, käbid jms) ilma trahvita eemaldada – seega tasub nende kohalike reeglitega enne mängu tutvuda!

Et reegliuuendustes täpsustati ka kaugusmõõtjate punkti, oleks mõistlik ka see siin välja tuua.

Reeglist 14-3: kaugusmõõtmise seadet ei tohi kasutada näiteks

 • kallete mõõtmiseks;

 • tuule kiiruse või suuna jm tingimuste mõõtmiseks, mis võivad mängu mõjutada;

 • soovitusteks, mis võivad abistada mängijat mängu ajal löögi tegemisel (golfikepi valikul, löögitüübi valikul, griini lugemisel või mõne muu soovituse saamisel) jms.

Multifunktsionaalset seadet, nt nutitelefoni, võib kasutada kui kaugusmõõtjat, kuid seda ei tohi kasutada teiste tingimuste mõõtmiseks, mille kasutamine oleks reegli 14-3 rikkumine.

Ootame klubiliikmete aktiivset huvi reeglite ja huvitavate mängusituatsioonide vastu! Saatke oma küsimus meile sekretar@ogk.ee – anname teile täpsustatud vastuse.

Toomas Murulo

Golfikohtunik, Otepää Golfiklubi President