EGL HCP ja Reeglite Komitee andis välja oma esimese aastaraamatu.