MTÜ Otepää Golfiklubi korraline üldkoosolek

Sander Maisvee / 15. aprill 2016


MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosolek 29.03.2016 otsustas kokku kutsuda MTÜ Otepää Golfiklubi korralise üldkoosoleku alljärgnevalt:

Üldkoosolek toimub 08.mail 2016 a. algusega kell 15:30 Otepää Golfikeskuses, peale avavõistlust.

Päevakord: 

  1. OGK 2015 majandusaasta aastaaruande kinnitamine

  2. OGK 2016 aasta eelarve kinnitamine 

  3. Revidendi valimine

Kui ei ole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume teha volikirja, mille leiate SIIT.

Allkirjastatud volikirja võib saata sekretar@ogk.ee